Varumärken:
10
10
 
MagicFilter
Olympus
   
10
Kategorier:
 
10
GBP USD

Hur köper man något av Wet Accessories?

Vi säljer mot "mejlorder" och skickar (tar betalt) alltid/endast mot postförskott. Vi har ingen butik du kan besöka, och vi har ingen möjlighet att ta emot dina pengar på annat sätt.

Du beställer varor genom att skicka ett mejl till order@wetaccessories.net. I mejlet skall det stå:

  1. Vad du vill köpa
  2. Namn och adress (så vi vet vart vi ska skicka varorna)
  3. Mobiltelefonnummer (om inte Posten kan avisera dig med SMS blir frakten dyrare)

Det går alldeles utmärkt att ringa oss för att diskutera eller fråga olika saker, men beställningen vill vi ha på mejl i alla fall. Du får alltid ett mejl tillbaka av oss där vi bekräftar ordern, priset, lagerstatus och leveranstider.

Villkor

Tillämplighet

Villkoren gäller privatpersoner som köper direkt av Wet Accessories. För företag gäller, delvis, andra villkor. Sker köpet via en av våra återförsäljare är det deras villkor som gäller.

Wet Accessories allmänna försäljningsvillkor gäller från och med 2005-05-30 och ersätter alla tidigare av Wet Accessories publicerade försäljningsvillkor.

Pris och Betalning

Priserna på Wet Accessories hemsida uppdateras kontinuerligt och visas inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor och frakt och postförskottsavgift tillkommer på varje beställning enligt nedan.

Wet Accessories äger rätt att ändra offererade priser på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering. Mellan Wet Accessories och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits. Försäljning sker endast mot postförskott, och leverans sker endast inom Sverige. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f.n. 300 kr inklusive moms för att täcka Wet Accessories kostnader för frakt och administration.

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga order med för närvarande 150 kr inklusive moms (vilket även inkluderar postförskottsavgiften). Leverans sker endast med postpaket. Inga ytterligare avgifter eller andra kostnader tillkommer.

Leverans

Order, på produkter som finns i lager, expedieras som regel dagen efter ordern mottogs. Varor kan ej avhämtas hos Wet Accessories. Leveranstid på varor som ej finns i lager varierar från några dagar till några veckor - fråga.

Ändring eller avbeställning av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra eller helt avbeställa din order fram till dess att paketet packas hos Wet Accessories. Det kan ske per telefon eller mejl. Efter att din order paketerats kan ändringar inte göras.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Wet Accessories debiteras en avgift om f.n. 300 kr inklusive moms för att täcka Wet Accessories transport- och administrationskostnader.

Garanti

Garantier lämnas av respektive tillverkare. Wet Accessories lämnar inga ytterligare garantier.

En stor del av Wet Accessories sortiment importeras från Japan (ofta direkt från tillverkaren). Garantiärenden på sådana produkter hanteras (via oss) av tillverkaren/leverantören i Japan.

Om varan är oanvänd och felet uppenbart (enligt vår bedömning) ersätts den omgående med en ny av Wet Accessories. Är varan använd och/eller felet mer tvetydigt skickas den till Japan. Det är i sådana fall tillverkaren/leverantören som avgör om det är ett garantiärende eller ej, och reparation eller utbyte sker enligt deras bedömning.

Ångerrätt

Privatpersoner har enligt lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Wet Accessories lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag denne tog emot varan. Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Inga förseglingar får ha brutits.

Varan skall förpackas väl (lämpligen i samma emballage som den skickades från Wet Accessories), eventuella transportskador på grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Varor som returneras mot postförskott kommer ej att lösas ut.

Reklamation

Om en vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall du reklamera till Wet Accessories inom skälig tid. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig.

Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund. Wet Accessories kontrollerar/testar insända varor i enlighet med din felbeskrivning, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinnes vara felfri debiteras en avgift om f.n. 300 kr inklusive moms för att täcka Wet Accessories kostnader för returen.

Transportskada

Transportskada skall anmälas samma dag som du tar emot leveransen till Posten via telefon 020-340 340 och till Wet Accessories. Du skall under inga omständigheter lösa ut ett paket som ser skadat ut, även om du tror att innehållet är oskadat! Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Wet Accessories och Posten enligt ovan.

Ansvar för fel

Föreligger fel som Wet Accessories ansvarar för, åtar sig Wet Accessories att på egen bekostnad avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen, om detta kan ske utan väsentlig kostnad eller olägenhet för Wet Accessories. Wet Accessories ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt vad som anges i konsumentköplagen.

Undrar du något?

Vi anstränger oss för att svaren på alla dina frågor ska finnas på sajten. Faktum är att svaren på 90% av frågorna vi får står på en av följande sidor:

Börja med att titta där!

Hittar du inte svaren där, eller om något inte verkar stämma, är du naturligtvis välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Go To Wet Accessories Home
Copyright © 2004 - 2012 Wet Accessories
"no" design by Optimatika